Jord & Skogsbruk

Kvalitetskontroll

Vill du snabbt och bekvämt överblicka stora mängder mark och inspektera hur dina grödor mår så är vi här för att hjälpa dig. Vi kan via våra HD-skärmar visa er live medan vi flyger. Det går givetvis att spara videon så att du kan gå igenom videon i lugn och ro. Vi kan sedan med hjälp av datan få en karta där man tydligt ser vilka områden av ett fält som behöver ses över. 

det kan vara att ett område av fältet inte växer lika bra som det andra, eller att ett visst område har börjat vissna.

Geografisk överblick

Vi har avancerad teknik för att geografiskt mäta upp fält och skapa topografiska kartor. Vi skjuter en sekvens bilder som vi kan sy ihop till en 3D bild av området.

skogsmark

Hur mår din skogsmark efter en storm?

Vill du se hur din skog ser ut från ovan ?

Vi kan snabbt och enkelt flyga och inventera skogspartier som skulle tagit dagar att göra till fots. Drönare kan vara ett bekvämt verktyg att använda när tiden är knapp.